Centrum Symulacji Medycznych
  • slidebg o nas
    https://csmtest.wum.edu.pl/sites/csmtest.wum.edu.pl/files/csm1.jpg
  • slidebg o nas
    https://csmtest.wum.edu.pl/sites/csmtest.wum.edu.pl/files/1111heart_1_0.png
  • slidebg O nas
    https://csmtest.wum.edu.pl/sites/csmtest.wum.edu.pl/files/pexels-photo-484579.jpeg

Projekt

O nas

Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
Celem projektu jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych (lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa).
Dofinansowanie projektu z UE: 23 301 521,67 PLN

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest beneficjentem konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia na realizację projektów służących poprawie jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stworzyliśmy projekt zorientowany na rozwój dydaktyki metodą symulacji, realizowanej w nowoczesnym, wieloprofilowym centrum symulacji medycznych. Na jego realizację, ostatecznie pod nazwą: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, otrzymaliśmy 27,6 mln zł bezzwrotnej dotacji. Realizacja zadań projektowych zaplanowana na ponad siedmioletni okres zawierający się w terminach: 01.06.2015 r. – 31.12.2022 r. pozwoli zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, budowlanych i sprzętowych, jak i samo wsparcie funkcjonowania Centrum w pierwszych latach działalności.
Przyznany w Projekcie budżet na wyposażenie sal w wysokości 14,7 mln zł. umożliwi zakup wszystkich niezbędnych urządzeń spełniających standardy dla tego typu ośrodków, w tym aparaturę medyczną, dydaktyczną, infrastrukturę audio-video czy meble. Istotną część Projektu stanowią również działania nieinwestycyjne tzw. „miękkie”. W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy WUM, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Powyższe działania umożliwią studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania powyższych kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności - inwazyjnych.

W ramach działań „miękkich” przeznaczymy kwotę blisko 3 mln zł na realizację następujących zadań:
- kursy i szkolenia dla nauczycieli – instruktorów symulacji,
- uruchomienie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych,
- stworzenie filmów instruktażowych,
- organizacja i udział studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych.

Rozbudowa tymczasowego Centrum Symulacji Medycznych

Zobacz jak bedzie wyglądało centrum

Lokalizacja:
SPCSK WUM Banacha 1a, parter, blok C

-3 sale wysokiej wierności z salami debriefingowymi:
-sala porodowa
-sala operacyjna
-sala szpitalnego oddziału ratunkowego
-4 sale niskiej wierności w tym jedna z aparatem USG

Wyposażenie

5 symulatorów wysokiej wierności:
-symulator rodzącej
-symulator dziecka 5-letniego
-symulator niemowlęcia
-2 symulatory dorosłego mężczyzny
-aparat do USG

Fantomy do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Trenażery do nauki umiejętności technicznych, m.in.:
-udrażniania dróg oddechowych
-drenażu opłucnej
-wkłuć obwodowych u dzieci i dorosłych
-cewnikowania pęcherza moczowego
-punkcji lędźwiowej
-badania ucha
-badania per rectum
-szycia ran powierzchownych
-szycia krocza

Kadra

Nasz personel to

Ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne zatrudnieni jako etatowi pracownicy Centrum Symulacji Medycznych przeszkoleni w zakresie obsługi symulatorów wysokiej wierności oraz trenażerów odpowiedzialni za stronę techniczną obsługi zajęć w stałej współpracy z nauczycielami akademickimi

Zakres zajęć

Zajęcia prowadzone z zakresu:

pediatrii
ginekologii i położnictwa
interny
chirurgii
medycyny ratunkowej
anestezjologii i intensywnej terapii
pierwszej pomocy

Kursy i Szkolenia

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w połowie czerwca rozpocznie się cykl szkoleń instruktorskich w zakresie nauczania - metodą symulacji medycznych. Kurs skierowany jest do nauczycieli akademickich WUM rozpoczynających pracę w charakterze instruktorów w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w salach wysokiej wierności, w salach niskiej wierności oraz w pracowniach nauki umiejętności technicznych.

Minimalny zakres kursu zawiera następujące zagadnienia:
-nauka zasad prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej,
-nauka zasad pracy instruktora symulacji medycznej,
-nauka zasad nauczania umiejętności technicznych w salach niskiej wierności oraz pracowniach umiejętności technicznych,
-nauka tworzenia scenariuszy klinicznych oraz prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem,
-nauka zasad prowadzenia debriefingu,
-nauka oceny wiedzy i umiejętności studentów z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności,
-nauka technik podsumowujących zajęcia.

Każda edycja kursu składać się będzie z dwóch części, tj. części teoretycznej poświęconej wykładom, pokazom, nauce pisania scenariuszy klinicznych oraz części praktycznej, przeznaczonej na ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu symulacyjnego. Przewidywana długość kursu to 3 dni, zaś łącznie to 30 godzin zajęć.
W pierwszej kolejności udział w kursie zagwarantowany mają pracownicy klinik i zakładów, zaangażowani w realizację dydaktyki w zakresie następujących przedmiotów: anestezjologia, choroby wewnętrzne, chirurgia, ginekologia, pediatria, medycyna ratunkowa dla kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
W kwestiach organizacyjnych informuję, że w tej chwili trwa przetarg mający wyłonić realizatora kursów, a niezwłocznie po podpisaniu umowy, zostaniecie Państwo poinformowani o szczegółach w zakresie terminów.
Dodatkowe informacje pojawią się także na stronie internetowej: csm.wum.edu.pl.
Jednocześnie w związku z tym, że w roku akademickim 2017/2018 Państwa jednostki rozpoczynają zajęcia symulacyjne w Centrum Symulacji Medycznych proszę o oddelegowanie do udziału w kursie odpowiedniej liczby osób, która zapewni płynną obsługę kształcenia.

z poważaniem,
prof. Barbara Górnicka
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia


Zgłoszenia
W celu zgłoszenia się na kurs proszę o przesłanie na adres csm@wum.edu.pl

- imię i nazwisko uczestnika,
- wybrany termin szkolenia,
- nazwę jednostki, kod jednostki
- adres e-mail, który wykorzystamy do kontaktu w celu dopełnienia formalności administracyjnych.

W razie pytań czy wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
csm@wum.edu.pl tel. 22 / 57-20-485

Harmonogram

Docelowe Centrum Symulacji Medycznych

Nowo powstała siedziba Centrum pozwoli na uruchomienie kilkudziesięciu pracowni dydaktyki symulacyjnej tj.:

6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: blok operacyjny, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowa, sala pielęgniarska wysokiej wierności oraz 6 pomieszczeń kontrolnych

10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu ALS, 3 sale symulacji z zakresu BLS, 3 pracowanie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych

12 sal dydaktycznych, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal egzaminu OSCE

sala nauki umiejętności stomatologicznych

Iwona Góras

Kierownik Biura Projektu

Centrum Symulacji Medycznych

Tel. 0 22 57 20 405

e-mail: iwona.goras@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Adres Biura:

ul. Ks. Trojdena 2a, pok. 121

Z chęcią usłyszymy co sądzisz o naszym projekcie!

NAPISZ DO NAS JUŻ DZISIAJ!

Warszawski Uniwersytet Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych

e-mail: csm@wum.edu.pl

Agnieszka Pocheć
Tel. 0 22 57 20 485

e-mail: agnieszka.pochec@wum.edu.pl

ul. Banacha 1a, Blok C

02-097 Warszawa

Marcin Kaczor

Kierownik Merytoryczny Projektu

Centrum Symulacji Medycznych

Tel. 600 826 454

e-mail: marcin.kaczor@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Banacha 1a

02-097 Warszawa

Adres Biura:

ul. Ks. Trojdena 2a, pok. 121